Body mass index kalkulačka | Výpočet BMI

cm
kg

Zadajte Vašu hmotnosť a výšku

Váš výsledok BMI

Váš BMI je

ťažká podvýživazdravotné riziko: veľmi vysoké

podváhazdravotné riziko: vysoké

ideálna váhazdravotné riziko: minimálne

nadváhazdravotné riziko: vysoké

mierna obezitazdravotné riziko: vysoké

stredná obezitazdravotné riziko: vysoké

ťažká obezitazdravotné riziko: veľmi vysoké

Body mass index (BMI), alebo Queteletov index (podľa Adolphe Queteleta, ktorý ho vytvoril), je heuristické opatrenie telesnej hmotnosti, ktoré vychádza z telesnej hmotnosti a výšky osoby. I keď to nie je skutočné percento telesného tuku, je použitý na odhad zdravej telesnej váhy. Vďaka svojmu jednoduchému meraniu a výpočtu, je BMI najviac rozšírený diagnostický nástroj na identifikáciu problémov s telesnou hmotnosťou v populácii, napríklad podváha, nadváha, alebo obezita. Body Mass Index bol vytvorený v rokoch 1830 a 1850 belgickým polyhistorom Adolphe Quetelet počas vývoja práce "sociálna fyzika". BMI je definovaný ako telesná hmotnosť osoby vydelená druhou mocninou jeho výšky. Vzorce všeobecne používané v lekárstve majú jednotku kg/m2.

Tento výpočet sa nedá použiť u detí. Vo výsledku BMI je veľká odlišnosť oproti realite.

hodnota BMIBMI kategóriaZdravotné riziko
do 16,5ťažká podvýživaveľmi vysoké
16,5-18,5podváhavysoké
18,5-25ideálna váhaminimálne
25-30nadváhavysoké
30-35mierna obezitavysoké
35-40stredná obezitavysoké
nad 40ťažká obezitaveľmi vysoké